شهر خورشید خانم

.دانش اگر درثریا باشد.مردانی از پارس به آن دست خواهند یافت
<

شهر خورشید خانم

.دانش اگر درثریا باشد.مردانی از پارس به آن دست خواهند یافت

.گاه لازم است که انسان ديدگان خود را ببندد زيرا اغلب خود را به نابينائي زدن نيز نوعي خوشبختي است
شهر خورشید خانم

نارین قلعه‌ی میبد؛ دژی مستحکم به قدمت تاریخ

طبقه بندی موضوعی
نویسندگان

سلام

ابوالفضل رجایی هستم نویسنده این سایت . هدف من از ساخت این سایت بیشتر شدن اطلاعات شما در باره ای شهر تاریخی میبد (شهر خورشید خانم )است. دراین سایت شما می توانید با کسب و کار مردم در قدیم ، جاذبه های گردشگری و سوغاتی های این شهر آشنا شوید